star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Sikkens | Schilderen met watergedragen verf over alkydverf, en vice versa

Watergedragen verf over alkyd of alkyd over watergedragen verf - beide gevallen vragen om een specifieke behandeling wanneer je gaat overschilderen, of dit nu te maken heeft met technische of esthetische redenen. Daarom is het altijd van belang om te inspecteren over welke oude verflaag je heen moet en de staat waarin het zich bevindt. Watergedragen verf is over het algemeen elastischer en alkydverf juist brosser, en dit contrast kan een negatieve invloed hebben op het overschilderen. Lees hier welke vereiste voorbehandelingen, afwerkingen en uitzonderingen daar aan te pas komen.
 

Schilderen met alkydverf over watergedragen verflagen

Alhoewel je watergedragen verf bij voorkeur overschilderd met watergedragen verf, ben je soms genoodzaakt om met alkyd over deze verflagen te gaan. Bedenk je bijvoorbeeld dat nieuwe kozijnen in de timmerfabriek verplicht moeten worden gespoten met watergedragen verf. Die kozijnen worden dan buiten vrijwel altijd afgewerkt met alkydverf en dat kan over het algemeen zonder enig bezwaar. Met een nieuwbouwhuis mag je dus weinig problemen verwachten, maar wanneer je gaat werken aan een jaren 30 huis en watergedragen verflagen, dan is een grondige voorinspectie van de verflaag van belang. Denk aan:

  • Controle van de hechting van verfsysteem op de staande stijlen (minimaal klasse 2, maximaal 150 µm)     

  • Controle van de laagdikte van het verfsysteem

  • Controle op aanwezigheid van oude onderliggende transparante lagen

  • Controle van de beglazing

  • Controle van de conditie van het binnen-buitenwerk
     

Is er na controle nog extra werk nodig vanwege bijvoorbeeld een slechte conditie of beglazing van het buitenwerk, dan is intensief doorschuren en verwijderen van de verflaag van belang. Herstel vervolgens de beglazing om daarna openstaande verbindingen uit te frezen, te gronden en af te kitten. Is er niet veel herstelwerk aan de orde, dan blijft het verder altijd een kwestie van zeer goed schoonmaken, reinigen, stofvrij maken en de ondergrond grondig schuren. Fijn schuurmateriaal met korrelgrofte P180 moet daar al voldoende voor zijn.

 

Schilderen met watergedragen verf over alkydverflagen

Overschilderen met watergedragen verf is een veel gemakkelijkere klus, wanneer je bijvoorbeeld binnen over een vergeelde terpentinegedragen verflaag heen moet. Dit geldt zowel voor het eerder genoemde nieuwbouwhuis als voor het jaren 30 huis. Uiteraard is het wel weer van belang goed te reinigen, het timmerwerk stofvrij te maken en met name grondig te schuren voor een fijne intercoat hechting. Gebruik bij bestaande verfsystemen korrelgrofte P220. Hierbij is het matteren van oude alkydharsverflagen erg belangrijk in verband met gevaar op cissing. Bij nieuw aangebrachte grondverflagen is korrelgrofte P180 voldoende. Wanneer je eenmaal gaat schilderen met watergedragen verf, breng dan voldoende laagdikte aan (idealiter twee lagen). Gebruik dan ook een watergedragen primer (Rubbol BL Rezisto Primer / Rubbol BL Primer) - dit heeft voor vele schilders de voorkeur.
 

Succes met overschilderen!

 

Schilderen met acrylverf

Schilderen met acrylverf