GEBRUIKSVOORWAARDEN EN LICENTIE – WEBSITE SIKKENS

 

1. INFORMATIE OVER ONS. Wij zijn AkzoNobel Decorative Coatings Nederland statutair gevestigd op Rijksstraatweg 31 031, 2171AJ Sassenheim, geregistreerd in Amsterdam onder het bedrijfsregistratienummer 28080295. Wij beheren in Nederland de Website.

2. TOEPASSINGSGEBIED.

 1. De gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Website en de Expert-app. De Website en de Expert-app is alleen bedoeld voor professionele schilders, niet voor consumenten.
 2. Je moet de volwassen leeftijd hebben bereikt in het land waar je woont om onze website te mogen gebruiken; door onze website te gebruiken, garandeer en verklaar je dat je meerderjarig bent volgens de wet die geldt in het land waar je woont.
 3. Door onze Website te gebruiken, verklaar je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en dat je ermee akkoord gaat. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Website We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd veranderen en je gaat akkoord met deze wijzigingen wanneer je de Website blijft gebruiken. Zorg ervoor dat je deze Voorwaarden regelmatig doorleest, zodat je altijd de meest recente versie hebt bekeken.

3. DEFINITIE. Tenzij anders kan worden opgemaakt uit de context, hebben de termen hieronder de volgende betekenis:

Producten” staat voor onze verf- en niet-verfproducten.

Project” staat voor jouw bouw- en renovatieproject en -werkzaamheden.

Diensten” staat voor de diensten die worden aangeboden op de Website.

“Website” betekent de website https://www.sikkens.nl.

BELANGRIJKSTE FUNCTIONALITEITEN. Onze Website heeft verschillende functies waarmee professionele schilders makkelijker hun werk kunnen doen. Sommige van deze functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de plek waar je werkt. Als we functionaliteiten bijwerken, inhoud wijzigen of functionaliteiten toevoegen of verwijderen, doen we er alles aan wat redelijkerwijs van ons mag worden verwacht om jou daarvan vooraf op de hoogte te stellen. De belangrijkste functionaliteiten van de Website worden hieronder beschreven. Lees de informatie zorgvuldig door. De beschrijvingen bevatten belangrijke informatie over het gebruik van deze functionaliteiten.

 1. Advies en ondersteuning. Deze functionaliteit is specifiek bedoeld om jou te informeren aan de hand van technische informatie over Producten, via (maar niet beperkt tot) video´s, datasheets van producten, regelgevende informatie en hulp bij productapplicaties.
 2. Schatting. Deze functionaliteit is ontworpen als een ondersteuningshulpmiddel bij het opstellen van offertes voor Projecten. De verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van deze offertes die je levert aan je klanten ligt echter bij jou, als professioneel schilder. De schattingstool is enkel een hulpmiddel om zo betrouwbaar mogelijke offertes op te stellen, en verkleint op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid die je hebt als professioneel schilder richting je klanten. Als je toegang wilt tot alle functies van de schattingstool, moet je (i) een persoonlijk account maken en je vervolgens aanmelden of (ii) je aanmelden via je sociale netwerkprofiel. 
 3. Presentatie. 
  1. Deze functionaliteit is bedoeld om je te helpen bij het presenteren van je Projecten. Je kunt bijvoorbeeld je Projecten toevoegen aan een lijst, foto´s of korte video´s (“Content”) uploaden en opmerkingen toevoegen en deze koppelen aan een specifiek Project.  Om de tool te gebruiken moet je (i) een persoonlijk account aanmaken en je vervolgens aanmelden of (ii) je aanmelden via je sociale netwerkprofiel. 
  2. Naargelang de omstandigheden verklaar je dat je goedkeuring hebt ontvangen van de relevante personen wat betreft de Content en toestemming om deze te gebruiken en met derden te delen.
  3. Aanvullend hierop moet je, voordat je de Content deelt, nagaan of de content wellicht privé-elementen bevat (waaronder, maar niet beperkt tot, gezichten van mensen, facturen en wachtwoorden) die ook worden gedeeld met derden. DAAROM LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET DELEN VAN DE CONTENT MET ONTVANGERS BIJ JOU EN WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE CONSEQUENTIES VAN JOUW BESLISSING OM DERGELIJKE CONTENT TE DELEN.
  4. Je content moet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden en mag daarom (i) niet lasterlijk of kwaadaardig zijn, (ii) niet aanstootgevend of onbehoorlijk zijn, (iii) geen inbreuk maken op auteursrecht, moreel recht, databaserecht, ontwerprecht, passing off-recht of andere rechten omtrent intellectueel eigendom, (iv) geen inbreuk maken op om het even welk geheimhoudingsrecht, recht op privacy of recht vallend onder de databeschermingswetgeving (v) geen ondeugdelijk(e) advies of verklaringen bevatten, (vi) niet aanzetten tot het plegen van een misdaad of criminele activiteiten stimuleren, (vii) niet minachtend zijn voor om het even welk gerechtshof of inbreuk maken op om het even welk gerechtelijk bevel, (viii) geen inbreuk maken op wetgeving op het gebied van rassen- of godsdiensthaat of rassen of godsdienstdiscriminatie, (ix) geen inbreuk maken op wetgeving inzake ambtelijke geheimen, (x) geen inbreuk maken op om het even welke contractuele verplichten jegens om het even welk persoon, (xi) geen geweld weergeven op expliciete, levendige of zinloze wijze, (xii) niet pornografisch, obsceen, suggestief of seksueel getint zijn (xiii) niet onjuist, foutief, onnauwkeurig of misleidend zijn, (xiii) geen enkel(e) instructies, advies of andere informatie bevatten die of dat, in geval van gebruik, kan leiden tot ziekte, letsel of dood, of om het even welk(e) ander(e) verlies of schade, of (xiv) niet beledigend, misleidend, bedrieglijk, bedreigend, intimiderend, antisociaal, hatelijk, dreigend, discriminerend of opruiend zijn.
  5. Je content is privé en we zullen het niet gebruiken.
 4. Winkelnetwerk en winkelzoeker. Deze functionaliteit is bedoeld voor het weergeven van ons winkelnetwerk met gedetailleerde, bruikbare informatie over hoe je contact kunt opnemen met de winkels. Let op dat deze informatie op elk moment kan wijzigen. We raden je dan ook aan om van tijd tot tijd onze Website te bezoeken voor de meeste actuele informatie over ons winkelnetwerk. Al naar gelang het geval, vragen we je om zelf informatie in te winnen, voordat je besluit bij welke winkel je onze Producten wilt kopen.  
 5. Bestellingen. Afhankelijk van de plaats waar je zakendoet, kun je bepaald materiaal bestellen, zoals met name, maar niet uitsluitend, productmonsters, folders of brochures gerelateerd aan onze Producten en/of Diensten. Bestellingen die je bij ons plaatst zijn onderworpen aan specifieke verkoopvoorwaarden die worden weergegeven tijdens het bestellingsproces.
 6. Acties. Wanneer je de of Expert-app gebruikt, kan het zijn dat we aan jou onze huidige winkelacties tonen. Dat zal voornamelijk gebeuren via banners. Deze aanbiedingen zijn enkel beschikbaar in onze eigen winkels, omdat we geen zeggenschap hebben over het prijs- en actiebeleid van externe distributeurs. Het kan echter ook voorkomen dat de aanbiedingen ook beschikbaar zijn bij sommige van onze externe distributeurs, maar deze acties worden onafhankelijk van ons bepaald door de distributeurs zelf. Al naar gelang het geval vragen we je om zelf te informeren bij onze externe distributeurs. 
 7. Product en kleuren. Deze functionaliteiten zijn bedoeld voor het geven van technische informatie over onze Producten en de verschillende beschikbare kleuren.

4. PRIJZEN. Tenzij anders weergegeven in deze Voorwaarden is de Website niet bedoeld als een onlinewinkel en de prijzen die op de Website worden weergegeven, zijn alleen bedoeld ter informatie, en zijn niet bindend voor de distributeurs van onze Producten of voor ons. Neem contact op met onze distributeurs voor betrouwbare informatie over de prijzen van onze Producten. WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET OF IN RELATIE TOT DE PRIJZEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN WEERGEGEVEN.

5. MY WORKSPACE.

 1. Je kunt een persoonlijk account aanmaken waarin je een map kunt maken voor je producten, kleuren en geüploade foto´s en korte video´s. Om in te kunnen loggen op je persoonlijke account heb je zowel een gebruikersnaam als een wachtwoord nodig. Je wachtwoord is vertrouwelijk. Deel je wachtwoord met niemand. Waarschuw ons direct wanneer je hebt ontdekt dat er ongeautoriseerd gebruik is gemaakt van je persoonlijke account WE AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDULEUS GEBRUIK VAN JE PERSOONLIJKE ACCOUNT, BEHALVE ALS DIT VOORTKOMT UIT NALATIGHEID VAN ONZE KANT. Ga voor meer informatie over het gebruik van je persoonlijke gegevens naar clausule 16 hieronder.
 2. We kunnen je account naar eigen goeddunken en zonder berichtgeving of uitleg op elk moment opschorten of verwijderen.

6. KLEURNAUWKEURIGHEID. De Website geeft de kleuren op scherm weer in de vorm van visualisaties en andere presentaties. Dat gebeurt zo nauwkeurig mogelijk als is toegestaan door de gebruikte technologie voor het scherm en de camera. Echter, het is te verwachten dat de kleurweergaven niet altijd nauwkeurig zijn. WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE GEOBSERVEERDE VERSCHILLEN TUSSEN DE KLEUREN OP DE WEBSITE EN DE KLEUREN DIE JE GEBRUIKT OM TE VERVEN. Zorg ervoor dat je de gewenste kleur eerst test op het oppervlak dat je gaat verven, voordat je daadwerkelijk met verven begint; de uiteindelijk kleur kan veranderen door de ondergrond en de textuur van het oppervlak. Ook zachte meubels en de vorm, de omvang en het licht in de kamer kunnen hiervoor zorgen.

7. VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU. Het is erg belangrijk dat je voor gebruik van een Product alle instructies op de achterkant van het Product hebt gelezen en begrepen, waaronder, maar niet beperkt tot, de gezondheids- en veiligheidswaarschuwingen.

8. BELANGRIJKE MEDEDELING: FOTO´S EN VIDEO´S. Via de Website of Expert-app kun je in “My workspace” foto´s uploaden en beheren. Al naar gelang het geval geef je aan dat je passende goedkeuring hebt gekregen van de relevante personen voor het gebruik van de foto´s (waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrecht op Projecten) en dat je toestemming hebt om deze aan derden te laten zien. Aanvullend hierop moet je, voordat je je Project deelt met derden, nagaan of de content wellicht privé-elementen bevat (waaronder, maar niet beperkt tot, gezichten van mensen, facturen en wachtwoorden). DAAROM LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET DELEN VAN FOTO´S MET DERDEN BIJ JOU EN ZIJN WE NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE CONSEQUENTIES VAN JOUW BESLISSING OM FOTO´S AAN DERDEN TE TONEN.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM. De merken die we verkopen zijn afhankelijk van de regio waarbinnen je zakendoet. De merken, waaronder VisualizerTM, en alle te onderscheiden kleurnamen zijn handelsmerken van AkzoNobel, de gelieerde ondernemingen van de AkzoNobel-bedrijvengroep of derde partijen. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteurs- en databaserechten op de Website in om het even welke plek ter wereld behoren toe aan AkzoNobel en de gelieerde ondernemingen van de AkzoNobel-bedrijvengroep. Je hebt geen rechten over of tot de Website, anders dan het recht om de website te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.
10. KOPPELING NAAR EXTERNE WEBSITES. Op de Website kunnen hypertext-koppelingen voorkomen naar externe websites. Wij hebben absoluut geen controle over de technische en beveiligingsinfrastructuur of over de content van deze externe websites. DAAROM IS DE BESLISSING OM DEZE EXTERNE WEBSITES TE BEZOEKEN GEHEEL VOOR JOUW EIGEN VERANTWOORDING EN WE AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE CONSEQUENTIES VAN JOUW BESLISSING OM DEZE EXTERNE WEBSITES TE BEZOEKEN.

11. KOPPELINGEN NAAR ANDERE AKZONOBEL-WEBSITES. Op de Website kunnen ook hypertext-koppelingen voorkomen naar andere AkzoNobel-websites, die in dat geval zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden, wat betekent dat deze Voorwaarden niet gelden voor die andere AkzoNobel-websites.

12. BEPERKTE GARANTIES.

 1. Algemeen. We garanderen niet dat de functies van de Website zullen voldoen aan om het even welke bepaalde vereiste of dat de website geheel foutloos functioneert of zonder onderbreking of alle defecten aan de website kunnen worden gecorrigeerd of verbeterd. BEHOUDENS HET IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEPAALDE ZIJN ALLE VOORWAARDEN, GARANTIES EN VERKLARINGEN, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET VERVAT IN (I) GESCHREVEN RECHT, (II) GEMEENRECHT OF (III) ANDERSZINS, IN VERBAND MET DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE STILZWIJGENDE VOORWAARDEN, GARANTIES OF ANDERE VOORWAARDEN WAT BETREFT BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR HET GEBRUIKSDOEL OF HET BETRACHTEN VAN REDELIJKE KUNDIGHEID EN ZORGVULDIGHEID, ZIJN UITGESLOTEN. BIJ AFWEZIGHEID VAN FRAUDE BIEDT GEEN ENKEL(E) INFORMATIE OF ADVIES VAN ONS EEN GARANTIE, NOCH VLOEIT HIERUIT AANSPRAKELIJKHEID VOORT ANDERS DAN BEPAALD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
 2. Nauwkeurigheid van de informatie. Op de Website worden producten, diensten en advies aangeboden om je te helpen bij je Projecten. We doen er alles aan wat er redelijkerwijs van ons kan worden verwacht om ervoor te zorgen dat alle informatie en al ons advies accuraat is op het moment van opname binnen de website. Er kunnen echter onbedoeld en sporadisch fouten voorkomen. WIJ STAAN NIET IN VOOR EN BIEDEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WAT VOOR AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND, OVER VERSTREKTE INFORMATIE, ADVIES EN MENINGEN EN BEHOUDEN HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE WIJZIGINGEN EN CORRECTIES AAN TE BRENGEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING. WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE ONJUISTHEDEN OF OMISSIES. BESLISSINGEN DIE JE NEEMT OP BASIS VAN HIERIN GEBODEN INFORMATIE EN MENINGEN, ZIJN ENKEL JOUW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID.
13. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. In deze voorwaarden beperken we de aansprakelijkheid ten opzichte van jou. Het is daarom belangrijk dat je deze aansprakelijkheidsbeperkingen leest en begrijpt. Daarom zijn alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden uitgelicht in hoofdletters. WE WILLEN JE EROP WIJZEN DAT DEZE VOORWAARDEN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING OMVATTEN VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTKOMEND UIT NALATIGHEID, FRAUDE OF FRAUDULEUZE PRAKTIJKEN, GEEN BEPERKING BEVATTEN OP DE AANSPRAKELIJKHEID OP EEN MANIER DIE NIET IS TOEGESTAAN VOLGENS DE GELDENDE WETGEVING EN GEEN UITSLUITING VAN OM HET EVEN WELKE AANSPRAKELIJKHEID BEVATTEN DIE NIET MAG WORDEN UITGESLOTEN VOLGENS DE GELDENDE WETGEVING.

14. KLANTENSERVICE. Heb je vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice op het nummer: 071-3083400. Je kunt ook een e-mail sturen naar het volgende adres: info@sikkens.nl.

15. GEGEVENSPRIVACY. Als je meer wilt weten over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, klik dan hier.

16. COOKIEBELEID. Als je meer wilt weten over de manier waarop wij cookies plaatsen op je computer of elektronische apparaat, klik dan hier.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID. Op deze voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing. Voor zover wettelijk toegestaan, zal elke claim of elk geschil in relatie tot of in verband met deze voorwaarden uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

Sikkens Expert App appstore google play
Kleuren worden geladen, even geduld a.u.b.