Sikkens PU Thinner

Grootte
Op dit moment is het niet mogelijk dit product online te bestellen. Houd de website in de gaten, we werken er hard aan om de voorraad aan te vullen.
Vind een winkel
Je berekening:
Benodigde hoeveelheid:
Voor het beste resultaat raden we aan om {coatAmount} te gebruiken {productTitle}
Belangrijkste voordelen
  • Verdunnings- en reinigingsmiddel
Technische informatie
  • Afwerking N.v.t
  • Samenstelling Oplosmiddelhoudend
Product kenmerken
  • Vloer

Productomschrijving

Kwast- en rolverdunning voor Redox AC Multi Primer.

Technische & veiligheidsdocumentatie

Ontvlambaar, gezondheidsrisico, schadelijk, milieugevaarlijk. Gevaar. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Toepassingsmethode

  • 1. Bewaren
    Vorstvrij bewaren
Sikkens Expert App appstore google play
Kleuren worden geladen, even geduld a.u.b.